હિતેન્દ્રભાઈ રામીના ઘી, ગોળ, ખાંડ, તેલ, લોટ વગરના લાડુ 3300 views Add to List

  • 10
  • 1 Min
  • Gujarati
  • All age
બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંબાજી તીર્થધામમાં રહેતા હિતેન્દ્રભાઈ રામી ઓગ્રેનિક પ્રોડક્ટને વેલ્યુએડિશન કરી વેફર, ચોકલેટ, સ્લાઈસ જેવી વસ્તુઓ બનાવે છે. જેમાં જાંબુ, પાઈનેપલ, કેળા, કેરી, ચીકું, પપૈયા અને બીટ જેવા ફ્રુટની વેફર બનાવે છે. આ ઉપરાંત હિતેન્દ્રભાઈની સ્પેશિયલ પ્રોડક્ટ લાડું છે. જે ઘી, ગોળ, ખાંડ, તેલ, લોટ વગરના લાડુ બનાવે છે. આ લાડુમાં ગુલાબ, મધ, ખસખસ, બિલી, નાળિયેર, તુલસીથી બનાવે છે. તો આ સ્વાદિષ્ટ લાડુ અને વેફર ખરીદવા સંપર્ક કરો. 9408729910
More Like This