વર્ષોથી સજીવ ખેતી કરતા ખેડૂતની ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ 3316 views Add to List

  • 10
  • 1 Min
  • Gujarati
  • All age
રાજકોટ જિલ્લાના રાજેશભાઈ નાથાણી છેલ્લા 12 વર્ષથી સજીવ ખેતી કરી રહ્યા છે. જેમાં તે મગફળી, હળદર, મરચાં, જામફળ, ઘઉં અને ચણા જેવા કઠોળનુ ઉત્પાદન મેળવે છે. રાજેશભાઈની સ્પેશિયલ પ્રોડક્ટ અમૃત વાટિકા છે. જે સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. તો આવી ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ ખરીદવા સંપર્ક કરો 9909282170
More Like This